Podziękowania

Szanowni Państwo, Krośnianie! Bardzo dziękuję za dobry czas kampanii wyborczej, wspaniałą współpracę, atmosferę i poparcie,