Jak?

Wybory samorządowe są powszechne. Oznacza to, iż każdy obywatel może swobodnie w nich uczestniczyć. Ograniczenie tego prawa następuje tylko w ściśle określonych i uzasadnionych przypadkach. Kto może na mnie głosować? Czynne prawo wyborcze – tj. prawo wybierania – w wyborach samorządowych do Rady Miasta Krosna ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej nieposiadający polskiego obywatelstwa,

Gdzie?

  Nr Adres Typ obwodu Dostępny dla osób niepełnosprawnych Granice obwodu 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. Rzeszowska 10 Krosno stały Tak Krosno-ulice: Aleja Jana Pawła II, Gen. J. Bema, Długa, Jasna, Klonowa, J. Kochanowskiego, S. Konarskiego, Leśna, Malinowa Góra, Odrzykońska, W. Pola, M. Reja, Rzeszowska, Sportowa, S. Wyspiańskiego 2 Miejski Zespół Szkół Nr

O mnie

Adam Skiba urodził się 15 października 1965 r. Mieszka w Krośnie. Jest żonaty, ma sześcioro dzieci. Magister inżynier rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy „Suchodół”. Prezes Koła Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju przy Urzędzie Marszałkowskim. Jest członkiem Domowego Kościoła, od kilkunastu lat składa gazetkę parafialną „Dzień Pański” wydawaną przy Parafii Św. Piotra i

Mój program

#LepszeKrosno Dla naszego Miasta Krosna i Mieszkańców proponuję realizację następujących zadań: 1. Poprawa komunikacji drogowo-kolejowej – konieczna jest (we współpracy z Rządem RP i Samorządem Województwa) budowa łącznicy kolejowej Szebnie – Jedlicze, która skróci czas podróży z Krosna do Rzeszowa, jak też modernizacja i przebudowa dróg: Jasło – Krosno – Sanok oraz Krosno – Lutcza. 2.