#LepszeKrosno

Dla naszego Miasta Krosna i Mieszkańców proponuję realizację następujących zadań:

1. Poprawa komunikacji drogowo-kolejowej – konieczna jest (we współpracy z Rządem RP i Samorządem Województwa) budowa łącznicy kolejowej Szebnie – Jedlicze, która skróci czas podróży z Krosna do Rzeszowa, jak też modernizacja i przebudowa dróg: Jasło – Krosno – Sanok oraz Krosno – Lutcza.

2. Maksymalne wykorzystanie przez mieszkańców Krosna środków w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz bliźniaczego programu „Ciepły Dom”, które służą rozwiązaniu problemu pogarszającego się środowiska oraz mają zapewnić większy komfort mieszkańcom i obniżą koszty zużywania energii poprzez wyminę pieców, termomodernizację domów, wymianę okien itp., wraz z możliwością uzyskania dotacji nawet do 90%.

3. Budowa mieszkań w ramach Programu Mieszkanie + – w Krośnie powstaną mieszkania, dostępne na korzystnych warunkach, szczególnie dla młodych rodzin, tak aby nasze miasto było dla nich atrakcyjne.

4. Stworzenie systemu zachęt dla rodzimych przedsiębiorców i przestrzeni dla ludzi młodych – wykorzystanie wiedzy dla wykreowania innowacyjnych produktów i potencjału przedsiębiorców, aby stworzyć miejsca pracy oraz zwiększyć zdolność Miasta do udziału w nowych przedsięwzięciach.

5. Zadbanie o ład przestrzenny i przyjazną przestrzeń publiczną – realizacja projektów priorytetowych dla poszczególnych Osiedli i Dzielnic wypracowanych w efekcie rozmów z mieszkańcami, np. ścieżki rowerowe, obiekty spotkań dla seniorów oraz organizacja imprez kulturalnych dla młodzieży i miejsc do wypoczynku rodzinnego blisko domu.