Adam Skiba

urodził się 15 października 1965 r. Mieszka w Krośnie. Jest żonaty, ma sześcioro dzieci.
Magister inżynier rolnictwa, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie.
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy „Suchodół”.
Prezes Koła Strzeleckiego Ligi Obrony Kraju przy Urzędzie Marszałkowskim.
Jest członkiem Domowego Kościoła, od kilkunastu lat składa gazetkę parafialną „Dzień Pański” wydawaną przy Parafii Św. Piotra i Św. Jana z Dukli w Krośnie.
W dniu 16 maja br. został odznaczony przez Prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność w obszarze rodzicielstwa zastępczego.

Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy urzędniczej, w tym ponad 16 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w Urzędzie Marszałkowskim podczas wszystkich kadencji (kierownik oddziału, zastępca dyrektora departamentu oraz dyrektor departamentu).

  • W ramach pracy zawodowej realizował wiele inicjatyw i programów o zasięgu wojewódzkim z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska:
  • Program Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego na Podkarpaciu (2002-2004),
  • Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego (2013-2014),
  • kampania edukacyjna z zakresu energii odnawialnej (2013-2016) oraz kampania promująca pszczelarstwo.

Nadzorował także wojewódzkie programy dotyczące m.in. biopaliw, rybołówstwa i ochrony roślin.

W związku z obecnie pełnioną funkcją Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie aktywnie uczestniczy w pracach nad programami realizowanymi wspólnie przez Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym programu kluczowego w walce ze smogiem jakim jest niezwykle ważny dla miasta Krosna, Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

Jako kandydat na Prezydenta Miasta Krosna został wyłoniony na zebraniu członków Prawa i Sprawiedliwości 14 listopada 2017 r. i zatwierdzony przez Komitet Polityczny PiS 23 maja 2018 r.
Swoim doświadczeniem zdobytym w administracji samorządowej chciałby służyć Mieszkańcom naszego miasta jako Prezydent Miasta Krosna.